www.usecinternational.com

>>Se en Presentationsfilm<<

English Swedish German

InTeLyze, en utbildning som banar väg för en bättre investering

Att göra bra investeringar grundar sig på bra beslut. Bra beslut behöver god kunskap. InTeLyze erbjuder den kunskap Du behöver för att gör det bästa med dina investeringar.

Oavsett hur du investerar dina pengar, behöver du veta när du ska köpa och sälja. Helt enkelt "timing" för din investering är det mest avgörande momentet för den avkastning du får. Att lära sig använda teknisk analys kommer att hjälpa dig att öka din avkastning på dina investeringar dramatiskt.

InTeLyze är världens mest kompletta utbildning i teknisk analys som någonsin producerats. Detta unika Interaktiva program inkluderar diagram, tradingssystem, over 100 indikatorer och formationer, flera hundra testfrågor och interaktiv träning för att på det mest effektiva sättet utbilda alla inom den tekniska analysen. Detta oavsett om Du är novis, expert eller någonstans däremellan.

Vad säger experter om produkten?

"InTeLyze är en mycket bra och bred utbildningsprodukt för TA. Med många praktiska, visuella exempel och en god struktur. Du lär dig hur alla viktiga indikatorer fungerar och hur de skall användas.
Investera hellre i denna utbildnings-cd än nya TA-böcker om du vill lära dig TA på djupet och på "riktigt" om syftet är att tjäna pengar med TA som stöd."

Christer Veijalainen
Styrelseledamot i Sveriges tekniska analytikers förening

Contact information | Legal notices/Copyright | Ordering information | Guarantee | FAQ | Site Map | Product Registration | Pricing/Cancellation/Terms | Privacy